Ukrainian tryzub

Гляньте новий вебсайт
See new website
Voir le nouveau site Web

www.mfa.gov.ua/canadaUkrainian flag

Угоди між Україною і Канадою

Спільна Декларація про подальший розвиток відносин особливого партнерства між Україною і Канадою

м. Київ, 5 грудня 2001 року


Україна і Канада,

Підтверджуючи, що норми та принципи Спільної Декларації про відносини особливого партнерства між Україною і Канадою від 31 березня 1994 року зіграли важливу позитивну роль та залишаються чинними і продовжують діяти;

Ще раз підтверджуючи, що безпечне існування та територіальна цілісність незалежної, процвітаючої та суверенної України є фундаментальним інтересом Канади та всього міжнародного співтовариства;

Виходячи з глибокої відданості України і Канади принципам демократії та вільної ринкової економіки;

Ще раз підтверджуючи їх приналежність до міжнародної кампанії по боротьбі з тероризмом та необхідності попередження і протидії терористичним актам;

Підтверджуючи спільні наміри та бажання плідно співробітничати в сфері безпеки;

Визнаючи важливість ратифікації Україною Договору СНО-1, Договору про заборону випробувань ядерної зброї та належність до Договору про нерозповсюдження, як без’ядерної держави, що було визнано міжнародним співтовариством, зокрема ООН, в якості кроків, що зробили цінний внесок у процес нерозповсюдження ядерної зброї та роззброєння;

Вітаючи мужній крок, який зробила Україна, коли закрила Чорнобильську атомну станцію 15 грудня 2000 року, імплементуючи положення Меморандуму про взаєморозуміння між Урядами країн “Великої сімки”, Комісією Європейських Співтовариств та Урядом України щодо закриття Чорнобильської атомної станції від 20 грудня 1995 року;

Бажаючи розширити особливі зв’язки, які історично встановились між двома країнами, внаслідок важливої ролі, яку зіграли канадці українського походження у розвитку Канади;

Заявляють про намір й надалі поглиблювати співробітництво на основі відносин особливого партнерства.


З цією метою:

а) у сфері політичних відносин:

Забезпечити регулярний політичний діалог на найвищому рівні між двома країнами;

Започаткувати процес співробітництва між Міністерством закордонних справ України та Департаментом закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади, шляхом проведення щорічних консультацій з метою розробки річного плану дій з ключових пріоритетних питань двосторонніх відносин;

б) у сфері міжнародної безпеки:

Започаткувати регулярні консультації з питань міжнародної безпеки між Міністерством закордонних справ України та Департаментом закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади;

Імплементувати у повному обсязі 12 конвенцій та протоколів ООН, що регулюють питання боротьби з тероризмом, та посилити координацію зусиль з метою боротьби з міжнародним тероризмом на двосторонньому та багатосторонньому рівнях. Співробітничати на двосторонньому та багатосторонньому рівнях стосовно ініціатив, спрямованих на боротьбу з міжнародним тероризмом, який тісно пов’язаний міжнародною організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків, відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, незаконною торгівлею зброї і переміщенням ядерних, хімічних, біологічних та інших потенційно небезпечних матеріалів;

Продовжувати активне співробітництво у імплементації зобов’язань за Оттавською конвенцією, Рамковою Домовленістю між Урядом Канади та Кабінетом міністрів України щодо знищення протипіхотних мін в Україні та Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і працювати в напрямку якнайшвидшої ратифікації Оттавської конвенції;

Продовжувати співробітництво у сфері миротворчої діяльності та превентивної дипломатії в рамках Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, а також в рамках Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО та програми “Партнерство заради миру”;

в) у сфері економічних відносин:

Продовжувати співпрацю в напрямку створення постійного механізму в рамках українсько-канадської Міжурядової Комісії з питань економічного співробітництва (МЕК) в період між її пленарними засіданнями, та сприяти практичному і ефективному розв’язанню інвестиційних спорів;

Продовжувати співробітництво у сфері виконання Україною її зобов’язань, пов’язаних із вступом до Світової організації торгівлі (СОТ) та встановити тісну співпрацю в рамках СОТ після набуття Україною членства в цій міжнародній організації;

г) в інших сферах:

Сприяти розвиткові українсько-канадського співробітництва на міжрегіональному рівні шляхом укладання угод між окремими областями (регіонами) України та провінціями Канади;

Розвивати співробітництво в сфері технічної допомоги, виходячи з пріоритетних потреб України у проектах канадської технічної допомоги, зокрема у поглибленні ринкових реформ, сприянні демократичному розвиткові та підвищенню ефективності управління, підтримки реформ в аграрному секторі, вирішенні проблем охорони навколишнього природного середовища;

Продовжувати співробітництво у пошуку шляхів подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції;

Сприяти та підтримувати прямі контакти між громадянами та приватними організаціями, включаючи неурядові та культурні організації.За Україну За Канаду
А.М.Зленко
Міністр закордонних справ
Джон Менлі
Міністр закордонних справ

м. Київ, 5 грудня 2001 року


За додатковою інформацією прохання звертатись до:
Aлли Окоманюк, прес-секретаря Посольства України в Канаді,
тел.(613) 230-2961, факс (613) 230-2400),
E-mail: ukrembassy@on.aibn.com
Web-site: www.infoukes.com/ukremb/


2001 12 12