Ukrainian tryzub

Гляньте новий вебсайт
See new website
Voir le nouveau site Web

www.mfa.gov.ua/canadaUkrainian flag

Прес Реліз


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою

18 січня 2000


На виконання вимоги більш як трьох мільйонів громадян України, засвідченої в установленому порядку протоколом Центральної виборчої комісії "Про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" від 15 січня 2000 року,

 • виходячи з нагальної необхідності консолідації суспільства для вирішення найважливіших соціально-економічних проблем,
 • забезпечення ефективного функціонування всього державного механізму в Україні,
 • подолання багаторічного протистояння і конфронтації між різними політичними силами,
 • органами законодавчої і виконавчої влади, що істотно гальмує здійснення економічних перетворень і ставить під загрозу утвердження незалежної, демократичної, правової Української держави
 • з метою з'ясування позиції громадян України щодо ряду актуальних питань,
 • від своєчасного вирішення яких залежить майбутнє країни,
 • а також внесення у зв'язку з цим відповідних змін до Основного Закону України,
 • керуючись статтею 72 та пунктом 6 частини першої статті 106 Конституції України

п о с т а н о в л я ю:

1) Проголосити проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою у неділю 16 квітня 2000 року.

2) Включити до бюлетенів для таємного голосування такі питання та можливі відповіді на них:

 1. "Чи висловлюєтеся Ви за недовіру Верховній Раді України XIV скликання і внесення у зв'язку з цим доповнення до частини другої статті 90 Конституції України такого змісту:
  "а також у разі висловлення недовіри Верховній Раді України на всеукраїнському референдумі, що дає підстави Президентові України для розпуску Верховної Ради України ?"
  Так/Ні".
 2. "Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції України новою третьою частиною такого змісту:
  "Президент України може також достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо Верховна Рада України протягом одного місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або у разі незатвердження нею протягом трьох місяців підготовленого і поданого в установленому порядку Кабінетом Міністрів України Державного бюджету України", яка б установлювала додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховної Ради України, та відповідне доповнення пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України словами:
  "та в інших випадках, передбачених Конституцією України ?"
  Так/Ні".
 3. "Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України:
  "Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані ?"
  Так/Ні".
 4. "Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів "чотириста п'ятдесят" на слово "триста", а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства ?"
  Так/Ні".
 5. "Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого законодавства ?"
  Так/Ні".
 6. "Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прийматися всеукраїнським референдумом ?"
  Так/Ні".

3) Волевиявлення громадян України здійснюється шляхом викреслення в разі позитивної відповіді слова "Ні", а в разі негативної відповіді - слова "Так".

4) Покласти підготовку і проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань, передбачених цим Указом, на Центральну виборчу комісію, відповідні територіальні та дільничні комісії.

Центральна виборча комісія, територіальні та дільничні комісії здійснюють повноваження щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму відповідно до Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію", а також Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" в частині, що не суперечить Конституції України.

5) Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування підготовки та проведення всеукраїнського референдуму згідно з кошторисом, затвердженим Центральною виборчою комісією.

6) Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям надавати необхідну організаційну та технічну допомогу комісіям з всеукраїнського референдуму.

7) Цей Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 січня 2000 року
N 65/2000


За додатковою інформацією прохання звертатись до:
Тараса Малишевського, прес-секретаря Посольства України в Канаді,
тел.(613) 230-2961, факс (613) 230-2400), E-mail: ukremb@cyberus.ca