Ukrainian tryzub

Гляньте новий вебсайт
See new website
Voir le nouveau site Web

www.mfa.gov.ua/canadaUkrainian flag

Щодо свободи слова в Україні

17 вересня 2001 року №35


Свобода слова, вільне висловлення поглядів та переконань належать до базових принципів громадянського суспільства, яке будує Україна, а їхнє забезпечення гарантується її Конституцією та низкою національних законодавчих актів.

Вони конкретизуються у більш як 110 нормативно-правових документах – Законах, Указах Президента України та Постановах Кабінету Міністрів. Законодавчо діяльність в інформаційній сфері в країні регулюють Закони про "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про рекламу", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про науково-технічну інформацію". 9 грудня 2000 року було прийнято Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні".

Наявна законодавча база створює реальні можливості кожній людині в українському суспільстві безперешкодно дотримуватися своїх поглядів, вільно висловлювати і поширювати свої думки, ідеї та інформацію. Президентом України доручено відповідним відомствам створити в Києві та обласних центрах "гарячі" канали телефонного зв'язку, по яких працівники ЗМІ могли б оперативно інформувати правоохоронні органи про появу загрози їхньому життю внаслідок виконання ними своїх професійних обов'язків. Таким чином, керівництвом держави здійснюються всі необхідні кроки з метою належного – відповідно до міжнародних норм й стандартів – забезпечення свободи слова, зокрема ЗМІ.

Україна з розумінням ставиться до стурбованості європейської спільноти щодо деяких трагічних фактів насильства над представниками українських ЗМІ, поділяє певні оцінки та критичні зауваження. Державою вживаються заходи як у політичній, так і у правовій площині щодо забезпечення незалежної та безпечної роботи журналістів в Україні. Переконливим прикладом зроблених Українською державою кроків є прийняття статті 171

нового Кримінального Кодексу України який вже набув чинності. Згадана стаття КК України передбачає кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на перешкоду законній професійній діяльності журналістів, що є додатковою гарантією вільного здійснення ними своєї професійної діяльності.

На наш погляд, питанню свободи ЗМІ та діяльності журналістів в Україні з боку наших західних партнерів приділяється дещо завищена увага, оскільки журналісти за різних обставин гинуть в багатьох країнах світу, виконуючи свій професійний обов”язок, здебільшого пов’язаний з ризиком отримання актуальної інформації оперативного характеру. І Україна в цьому також не є винятком. Що стосується конкретних фактів насильства над журналістами, то українські органи влади та слідчі органи зацікавлені у проведенні швидкого, ретельного та прозорого розслідування справи журналіста Г.Гонгадзе та розкриття вбивства генерального директора ІРТК «ТОР» І.Александрова та інших фактів насильницьких дій щодо журналістів, які мали місце в нашій державі.

Підтвердженням прагнення до цього є співпраця правоохоронних органів України з іноземними спеціалістами у проведенні ряду експертиз по справі Г.Гонгадзе. Як відомо, до їх проведення залучалися спеціалісти ФБР США, а результати зроблених досліджень були долучені до матеріалів справи. Факти, які б свідчили про упередженість, необ’єктивність або некомпетентність українських слідчих органів у цій справі, відсутні. З метою поліпшення діяльності органів правопорядку, були здійснені відповідні кадрові зміни в керівних структурах МВС України.

Вільне виявлення своїх поглядів і переконань нашими громадянами, свобода преси, дотримання всіх інших прав і свобод людини розглядаються Українською державою, як невід’ємні складові зміцнення і розвитку її демократичних інституцій. В Україні проводиться копітка, цілеспрямована робота з їхнього приведенню у повну відповідність до вимог і стандартів Ради Європи, ОБСЄ, ЄС, тому що європейський вибір України є стратегічним напрямком її зовнішньополітичної діяльності, який підкріплюється конкретними кроками в її громадсько-політичному житті.

Посольство України в Канаді


За додатковою інформацією прохання звертатись до:
Тараса Малишевського, прес-секретаря Посольства України в Канаді,
тел.(613) 230-2961, факс (613) 230-2400),
E-mail: ukremb@cyberus.ca
Web-site: www.infoukes.com/ukremb/


2001 09 18