Ukrainian tryzub

Гляньте новий вебсайт
See new website
Voir le nouveau site Web

www.mfa.gov.ua/canadaUkrainian flag

Прес Реліз


Верховна Рада України ухвалила Постанову про приєднання Верховної Ради України до Угоди 1992 року

13 березня 1999 року


3 березня 1999 року Верховна Рада України ухвалила Постанову про приєднання Верховної Ради України до Угоди 1992 року «Про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав», укладеної парламентами держав Співдружності в Алма-Аті.

Ця Угода по суті є політичним документом, інструментом міжпарламентської дипломатії. Тобто ця Угода не накладає ніяких юридичних зобов`язань на держави, оскільки вона підписана від імені парламентів, а не від імені держав. Парламенти держав не є самостійними суб`єктами міжнародного права, і за нормами сучасного міжнародного права не визнаються повноважними від імені держав укладати міжнародні договори.

Юридично статус Міжпарламентської Асамблеї (МПА) визначається мінською Конвенцією про Міжпарламентську Асамблею держав-учасниць СНД від 26 травня 1995 року та Статутом СНД, документами, підписаними главами держав Співдружності. Ні мінська Конвенція про МПА, ні Статут СНД Україною не підписані.

Приєднання Верховної Ради України до алма-атинської Угоди є певним кроком в сторону поглиблення міжпарламентських зв`язків в рамках СНД. В той же час необхідно враховувати принципову позицію українського парламенту щодо Угоди про створення СНД, висловлену в грудні 1991 року в Застереженнях Верховної Ради України до Угоди про створення СНД та Заяві Верховної Ради України з приводу укладення цієї Угоди, яка базується на розумінні Співдружності як об`єднання, що не може мати наддержавних повноважень.


За додатковою інформацією прохання звертатись до
Тараса Малишевського, прес-секретаря Посольства України в Канаді,
тел.(613) 230-2961, факс (613) 230-2400), E-mail: ukremb@cyberus.ca